Disgo Symudol yng Nghaerdydd - DJ Symudol ar gyfer Caerdydd

Cysylltwch â DJs Symudol

Eich ffordd hawdd a chyflym o logi disgo i'ch plaid

Gofynnwch am eich Dyfyniadau Am Ddim Yma

Cam 3 - Dywedwch wrthym am eich Digwyddiad - Mae'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio

Ar gyfer DJs sy'n cynnwys: Nghaerdydd neu Fro Morgannwg
Os nad yw'ch lleoliad yn yr ardal a ddangosir uchod Cliciwch Yma Os yw hyn yn gywir, ewch ymlaen i'r blwch Dyddiad isod ...

Dywedwch wrthym am eich Swyddogaeth

Dyddiad yr achlysur:Math o achlysur:
Amser Cychwyn:
Amser Gorffen:
Nifer y gwesteion: (oddeutu)
 

Eich Manylion Lleoliad

Enw'r lleoliad:

Cod Tref neu Bost y Lleoliad:

Mynediad i'r lleoliad:

 

Eich Manylion

(Gallwch ddewis sut yr hoffech gysylltu â chi ar y dudalen nesaf)

Eich Enw:

Eich cyfeiriad E-bost:

Rhif Ffôn:

Gwybodaeth Dewisol

Mae'n well gen i cyswllt drwy:

Cynhwyswch unrhyw wybodaeth arall rydych chi am ei ddweud wrthym yma. Po fwyaf o wybodaeth rydych chi'n ei darparu, y gorau fydd yr ymatebion sy'n cyfateb:

Diolch

Pwyswch y botwm 'Cyflwyno' unwaith yn unig.

Efallai y bydd eich ymholiad yn cymryd munud neu ddwy i'w brosesu.

Arhoswch am y dudalen ddilysu a fydd yn cadarnhau bod eich ymholiad wedi'i gwblhau ...


Mae'r ffurflen yma wedi cael ei ddarparu yn unig swydd i rhoi cleients posibl mewn cysylltiad efo gweithredwyr disgos a DJs yng Nghaerdydd - unrhyw defnydd arall wedi cael ei wahardd. Mae pob Cyfeiriad IP yn cael ei gofnodi. Mi fydd eich cyfeiriad E-bost yn cael ei basio ymlaen i'n aelodau ni yn eich ardal chi yn unig i'w caniatáu iddynt ymateb i'ch ymholiad. Am wybodaeth pellach, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd.

Mi fydd manylion eich ymholiad yn cael ei hanfon ymlaen yn awtomatig i DJs/Disgos yng Nghaerdydd. Mwynhewch eich achlysur arbennig!

Ar gyfer disgos symudol a DJs parti yng Nghaerdydd, Cathays, Cyncoed, Y Tyllgoed, Grangetown, Llys-faen, Llanisien, Pentwyn, Rhiwbeina, Tredelerch, Sain Ffagan, Thornhill, Tongwynlais, Trowbridge, Yr Eglwys Newydd, Y Barri, Y Bontfaen, Morgannwg, Llanilltud Fawr, Rhws, Bro Morgannwg

Os nad yw'ch digwyddiad yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg cliciwch y map isod ...
Find a DJ
Dyma'r cam olaf. Os nad yw'ch digwyddiad yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg yna defnyddiwch y map uchod neu rhain mapiau i ddewis eich ardal chi.

Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim i'w ddefnyddio.