Disgo Symudol ym Mhowys - DJ Symudol ar gyfer Powys

Cysylltwch â DJs Symudol

Eich ffordd hawdd a chyflym o logi disgo i'ch plaid

Gofynnwch am eich Dyfyniadau Am Ddim Yma

Cam 3 - Dywedwch wrthym am eich Digwyddiad - Mae'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio

Ar gyfer DJs sy'n cynnwys: Ceredigion neu Powys
Os nad yw'ch lleoliad yn yr ardal a ddangosir uchod Cliciwch Yma Os yw hyn yn gywir, ewch ymlaen i'r blwch Dyddiad isod ...

Dywedwch wrthym am eich Swyddogaeth

Dyddiad yr achlysur:Math o achlysur:
Amser Cychwyn:
Amser Gorffen:
Nifer y gwesteion: (oddeutu)
 

Eich Manylion Lleoliad

Enw'r lleoliad:

Cod Tref neu Bost y Lleoliad:

Mynediad i'r lleoliad:

 

Eich Manylion

(Gallwch ddewis sut yr hoffech gysylltu â chi ar y dudalen nesaf)

Eich Enw:

Eich cyfeiriad E-bost:

Rhif Ffôn:

Gwybodaeth Dewisol

Mae'n well gen i cyswllt drwy:

Cynhwyswch unrhyw wybodaeth arall rydych chi am ei ddweud wrthym yma. Po fwyaf o wybodaeth rydych chi'n ei darparu, y gorau fydd yr ymatebion sy'n cyfateb:

Diolch

Pwyswch y botwm 'Cyflwyno' unwaith yn unig.

Efallai y bydd eich ymholiad yn cymryd munud neu ddwy i'w brosesu.

Arhoswch am y dudalen ddilysu a fydd yn cadarnhau bod eich ymholiad wedi'i gwblhau ...


Mae'r ffurflen yma wedi cael ei ddarparu yn unig swydd i rhoi cleients posibl mewn cysylltiad efo gweithredwyr disgos a DJs ym Mhowys - unrhyw defnydd arall wedi cael ei wahardd. Cofnodir pob Cyfeiriad IP. Mi fydd eich cyfeiriad E-bost yn cael ei basio ymlaen i'n aelodau ni yn eich ardal chi yn unig i'w caniatáu iddynt ymateb i'ch ymholiad. Am wybodaeth pellach, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd.

Mi fydd manylion eich ymholiad yn cael ei hanfon ymlaen yn awtomatig i DJs/Disgos ym Mhowys. Mwynhewch eich achlysur arbennig!

Disgos yn Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul, New Quay, Tregaron, Aberhonddu, Brynmawr, Llanfair-ym-Muallt, Y Gelli Gandryll, Trefyclo, Llandrindod Wells, Llanfyllin, Llanidloes, Llanwrtyd Wells, Machynlleth, Trefaldwyn, Y Drenewydd, Llanandras, Rhaeadr Gwy, Y Trallwng

Os nad yw'ch digwyddiad yng Ngheredigion neu Powys cliciwch y map isod ...
Find a DJ
Dyma'r cam olaf. Os nad yw'ch digwyddiad yng Ngheredigion neu Powys yna defnyddiwch y map uchod neu rhain mapiau i ddewis eich ardal chi.

Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim i'w ddefnyddio.